Vad är kommandot för linux-system att komma in i katalogen?

Linux-kommandot för att komma in i katalogen är "cd".

Linux cd-kommando kan sägas vara den mest grundläggande kommandosatsen i Linux, andra kommandosatser för att fungera, är baserade på användningen av cd-kommandot.

För att lära dig vanliga Linux-kommandon måste du därför först lära dig hur du använder cd-kommandon.

1. Kommandoformat:

cd [dirName]

dirName: Målkatalogen att byta.

2. Kommandofunktion:

Växla den aktuella katalogen till dirName

DirName-notationen kan antingen vara en absolut sökväg eller en relativ sökväg. Om katalognamnet utelämnas ändras det till konsumentens hemkatalog (det vill säga katalogen där den nyss loggades in).

Dessutom uttrycks ~ också som betydelsen av hemkatalogen, . är katalogen som representerar den aktuella katalogen, : Representerar katalogen ovanför den aktuella katalogen.

3. Kommandoanvändning

(1) När inga parametrar läggs till, växlas standardomkopplaren till användarens hemkatalog

(2) Anslut den absoluta sökvägen eller den relativa sökvägen och växla till motsvarande katalog

(3) Plocka upp specialsymbolen och gå in i motsvarande representationskatalog

~ Gå in i användarens hemkatalog;

– Gå tillbaka till katalogen där den var innan du gick in i den här katalogen;

.. Återgå till den överordnade katalogen;

.. /.. Återgår till de två övre nivåerna av kataloger;

!$ använder argumenten från föregående kommando som cd-argument.

4. Exempel på kommando

Exempel 1: Växla till användarens hemkatalog

[root@lianxi tmp]# cd
[root@lianxi ~]#

Exempel 2: En absolut sökväg går in i en annan katalog

[root@lianxi ~]# cd /tmp/TEST/
[root@lianxi TEST]#

Exempel 3: Relativa sökvägar går in i andra kataloger

[root@lianxi TEST]# cd ../1d/
[root@lianxi 1d]#

Exempel 4: ~ Gå in i användarens hemkatalog

[root@lianxi 1d]# cd ~
[root@lianxi ~]#

Exempel 5: Returnerar katalogen där den var innan den gick in i den här katalogen

[root@lianxi ~]# cd -
/tmp/1d
[root@lianxi 1d]#

Exempel 6: Återgår till den överordnade katalogen

[root@lianxi 1d]# cd ..
[root@lianxi tmp]#

Exempel 7: Använd parametrarna för föregående kommando som cd-parametrar

[root@lianxi tmp]# cd !$
cd ..
[root@lianxi /]#

Var den första att kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.


*